Aktuality
Konference Podzemní stavby Praha 2019

Konference Podzemní stavby Praha 2019

6. června 2019
V Praze se 3. až 5. června konala 14. mezinárodní konference zaměřená na podzemní stavby, již pořádá Česká tunelářská asociace ITA-AITES. Kromě přednášek a exkurzí zahrnovalo setkání také odbornou výstavu. Subterra, jako jeden ze dvou platinových partnerů, se v prostorách hotelu Clarion prezentovala nekonvenčním, recyklovatelným stánkem, který byl sestaven z prvků a materiálů používaných na staveništi.