Aktuality
Modernizace trati Nemanice I – Ševětín

Modernizace trati Nemanice I – Ševětín

13. listopadu 2018
Divize 3 se podílí na rekonstrukci traťového úseku mezi Ševětínem a Dynínem v jižních Čechách, jenž je součástí IV. tranzitního železničního koridoru. Kromě úprav kolejí projekt zahrnuje rovněž modernizaci stanice Dynín, kde budou vybudována nástupiště blíže k obci. Rekonstrukce sudé kolejové skupiny probíhá v nepřetržité výluce od letošního června do listopadu, od dubna do června 2019 pak následuje skupina lichá.