Invoice Details

S u b t e r r a   a.s.

Koželužská 2246/5
180 00  Praha 8 - Libeň

Company Identification No.: 453 09 612
Tax Identifikation No.: CZ453 09 612
Bank: Československá obchodní banka a.s.
Account No.: 4001-0816021103/0300

The Company is entered in Commercial Register kept by Municipal Court in Prague, Part  B, File 1383.