Z našich staveb

Kontrolní den s primátorem na stavbě Cyklostezka procházející Vítkovským tunelem

24. května 2010