Historie společnosti

Počátek historie společnosti sahá do roku 1964. V září uvedeného roku byl proveden první odpal na pokusné ražbě štolového přivaděče pitné vody ze Želivky do Prahy. To byl začátek vývoje podniku, který se od samostatného útvaru Uranových dolů Příbram přes odštěpný závod Želivka, národní podnik Podzemní inženýrské stavby, koncernový podnik Výstavba dolů uranového průmyslu, státní podnik Subterra, přeměnil až na dnešní akciovou společnost Subterra a.s. Ta byla na základě privatizačního projektu založena k 1. 4. 1992.

Od té doby společnost rozšiřovala svoji nabídku na občanskou, bytovou a průmyslovou výstavbu i na další obory inženýrského stavitelství . Největší podíl v její produkci představují stavby podzemní a dopravní.

V soutěži velkých stavebních společností, které se u nás utvářely po roce 1990, zaujímá Subterra a.s. přední místo. Je to dáno její tradicí, technickou progresí a hospodářskou i personální stabilitou. V roce 2004 se stala členem skupiny DDM Group, kam ji přivedl její většinový vlastník. Tím se její postavení na českém stavebním trhu ještě posílilo.

Kvalitu produkce potvrzují certifikáty, jichž je společnost  držitelem. Dokládají péči nejen o kvalitu, ale i o životní prostředí a ochranu zdraví při práci.

Dlouhý výčet úspěšně dokončených, mnohdy unikátních staveb dokládá, že Subterra a.s. je důvěryhodným a spolehlivým partnerem pro investory i dodavatelské skupiny.