Hlavní záměry strategie Subterra a.s.

Mise Subterra a.s.

  • Subterra je moderní stavební společností s mnohaletou tradicí
  • Váží si svých zákazníků i zaměstnanců, chová se zodpovědně k celospolečenským hodnotám 

 

Vize Subterra a.s.

  • Být stavební firmou první volby trvale zvyšující svoji hodnotu