Centrála

recepce (spojovatelka):

telefon: +420 266 017 201

fax:       +420 244 462 690

e-mail: info@subterra.cz 

ID datové schránky: jxtcg8w


.........................................................................................................................................................................................................................


úsek generálního ředitele
Ing. Ondřej FUCHS - generální ředitel

sekretariát
tel:   +420 244 062 670
e-mail: zjerie@subterra.cz 


odbor kanceláře generálního ředitele, tiskový mluvčí - JUDr. Vladislav Beneš
tel:      +420 244 062 626
e-mail: vbenes@subterra.cz

odbor vnitřního auditu - Ing. Josef Nežerka
tel:      +420 244 062 511
e-mail: jnezerka@subterra.cz

odbor právní - Mgr. Marek Hladík
tel:      +420 244 062 231
e-mail: mhladik@subterra.cz

odbor strategie a organizace řízení - Ing. Jana Komárková
tel:      +420 244 062 613
e-mail: jkomarkova@subterra.cz
 
bezpečnostní ředitel - Ing. Josef Paulíček
tel:      +420 244 462 298
e-mail: jpaulicek@subterra.cz

 

úsek obchodního ředitele
Ing. Jiří TESAŘ - obchodní ředitel

sekretariát
tel:      +420 244 062 607
e-mail: jtesar@subterra.cz


odbor řízení zakázek - Ing. Daniela Filipová - zástupce ředitele
tel:      +420 244 062 248
e-mail: dfilipova@subterra.cz

odbor obchodní politiky - Ing. Jiří Nový
tel:      +420 244 062 641
e-mail: jnovy@subterra.cz

     oddělení marketingu - Ing. Roman Brukner
       tel:      +420 244 062 619
       e-mail: rbrukner@subterra.cz

oddělení kalkulací - Ing. Marek Neumann
tel:      +420 244 063 026
e-mail: mneumann@subterra.cz

 

úsek výrobně-technického ředitele
Ing. Jaroslav ČIŽINSKÝ - výrobně-technický ředitel

sekretariát
tel:      +420 244 062 897
e-mail: jcizinsky@subterra.cz


technický odbor - Ing. Jan Frantl 
tel:      +420 244 063 129
e-mail: jfrantl@subterra.cz

oddělení bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany - Ing. Robert Szlachta
tel:       +420 244 062 253
e-mail: rszlachta@subterra.cz

oddělení řízení kvality a životního prostředí - Ing. Luděk Melzer
tel:       +420 244 062 252
e-mail: lmelzer@subterra.cz

provoz správa majetku - Ing. Pavel Kalíšek
tel:      +420 244 463 073
e-mail: pkalisek@subterra.czúsek ekonomického ředitele
Ing. Pavel ZYKÁN - ekonomický ředitel

sekretariát
tel:      +420 244 062 740
e-mail: pzykan@subterra.cz


odbor ekonomického řízení - Ing. Martin Plíva 
tel:      +420 244 062 651
e-mail: mpliva@subterra.cz

odbor financování - Ing. Svatava Kleinová
tel:      +420 244 062 732
e-mail: skleinova@subterra.cz

odbor informačních a komunikačních technologií - Lukáš Špaček
tel:      +420 244 062 205
e-mail: lspacek@subterra.cz

odbor účtáren - Ing. Ladislav Novák
tel:      +420 244 062 628
e-mail: lnovak@subterra.cz

     oddělení provozní účtárny - Gabriela Pešková
       tel:      +420 244 062 475
       e-mail: gpeskova@subterra.cz
     
     oddělení mzdové účtárny - Olga Hellingerová
       tel:      +420 244 063 044
       e-mail: ohellingerova@subterra.cz
úsek personálního ředitele
Mgr. Karel VAŠTA - personální ředitel

e-mail: kvasta@subterra.cz


oddělení rozvoje lidských zdrojů - Ing. Hana Janoutová
tel:      +420 244 062 993
e-mail: hjanoutova@subterra.cz  

oddělení pracovně právních vztahů - Lenka Mrkvičková
tel:      +420 244 062 658
e-mail: lmrkvickova@subterra.cz