Divize

Divize 1

Divize 1 je především specializována na realizaci ražených a hloubených podzemních staveb. Ve výrobním programu jsou zahrnuty dopravní tunely, prostorová podzemní díla, městské kolektory, liniové inženýrské sítě, podzemní energetická díla, podzemní vodohospodářská díla apod.

Ředitel divize: Ing. Josef Bača 

 

Divize 2

Divize 2 se soustřeďuje zejména na oblast pozemního stavebnictví. Zabývá se výstavbou objektů pro bydlení, ubytování, administrativu, obchod, rekreaci i staveb jiného určení. Další aktivity uplatňuje při zřizování a rekonstrukcích inženýrských sítí a to převážně kanalizací, kanalizačních čistíren a vodovodních řadů.

Ředitel divize: Ing. Petr Kajer

 

Divize 3


Rozhodující výrobní program divize 3 je veden v segmentu dopravní stavby. Činnost divize je v této oblasti zaměřena především na modernizaci tranzitních železničních koridorů v České republice a na Slovensku. Dále pak zahrnuje zejména:

- modernizaci a optimalizaci vybrané železniční sítě
- rekonstrukci kolejí, vyhýbek a umělých objektů na regionálních tratích
- zabezpečení projektové přípravy a realizace kolejových drah (rekonstrukce a novostavby kolejových vleček)
- provozování neveřejné drážní dopravy

Ve výrobním programu divize jsou též ekologické stavby, zejména likvidace starých ekologických zátěží. 

Ředitel divize: Ing. Miroslav Kadlec 

 

Divize 4


Technologická divize 4 má dlouholetou tradici. Do společnosti Subterra a.s. byla organizačně začleněna z Provozu TZB mateřské společnosti Metrostav a.s.
Cílem divize 4 je poskytovat ucelené služby a produkty v oblasti TZB:

- elektroinstalace
- vzduchotechnika
- tepelná technika
- zdravotně technické instalace 

Ředitel divize: Ing. Jiří Lev

 

Organizační složka Slovensko - organizačná zložka Slovenská republika

 • Kontaktní adresa: Organizační složka Slovensko - Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská republika 
 • Kontakty

Organizační složka Srbsko - Ogranak Beograd 

 • Kontaktní adresa: Ogranak Beograd - Vojvode Milenka 13, 11 000 Beograd, Srbija
 • Kontakty

Organizační složka Chorvatsko - Podružnica Subterra Zagreb

 • Kontaktní adresa: Podružnica Subterra Zagreb - Tuškanac 79, Zagreb 100 00, Hrvatska
 • Kontakty

Organizační složka Maďarsko - Magyarországi Fióktelep

 • Kontaktní adresa: Magyarországi Fióktelep - Rómer Flóris u. 5., 9024 Győr, Magyarország
 • Kontakty

Organizační složka Německo - Zweigniederlassung Deutschland

 • Kontaktní adresa: Subterra a.s. - Zweigniederlassung Deutschland - Leipziger Platz 21, 90491 Nürnberg, Bundesrepublik Deutschland
 • Kontakty
      

Organizační složka Švédsko - SBT Sweden filial

 • Kontaktní adresa: SBT Sweden filial - Modern Ekonomi Stockholm AB, Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg, Sverige
 • Kontakty