Dopravní stavby

Modernizace trati Púchov - Žilina, Slovensko

Investor:Železnice Slovenskej republiky
Projektant:REMING Consult a.s.
Dodavatel:,,Združenie Nimnica“, Doprastav a.s. (vedoucí člen), Subterra a.s., TSS GRADE, a.s., Elektrizace železnic Praha a.s.
Doba realizace:13. července 2016 - 31. ledna 2021
Modernizace trati Púchov - Žilina, Slovensko

Stavba je souborem stavebních a provozních opatření, které po výstavbě zajistí dosažených cílů projektu, mezi které patří především směrové přeložky stávající trati a s tím spojená výstavba mostů, tunelů, propustků a nového železničního svršku a spodku. Nejvíce jsou tyto opatření realizovány v traťovém úsek Púchov – Považská Bystrica, kde je navrženo přemostění Nosického kanálu pomocí nového šesti-pólového mostu, následně trať prochází novou zastávkou Nosice s bočními nástupišti a dále se zanořuje za obcí Nimnice do nového železničního tunelu Diel o délce 1 082 m. Za tunelem Diel přechází trať Nosickou přehradu pomocí nového 12-ti pólového mostu z předpjatého betonu o délce 604 m  a dále se trať zanoří  u obce Milochov do nového železničního tunelu Milochov o délce 1 861 m. Pak se trať již vrací do původní stopy a klesá do žst. Povážská Bystrice. V dalších  částech již trať prochází po nových železničních náspech a menších mostech až do žst. Povážská Teplá, která v rámci modernizace bude přestavěna na zastávku. Součástí stavby je i vybudování nového staničního a traťového zabezpečovacího zařízení a trolejového vedení včetně podpor a napájecích stanic. Stavba také řeší zlepšení komfortu pro okolní zástavbu výstavbou protihlukových stěna a následných kompenzačních staveb za zabrané nemovitosti.