Ostatní inženýrské a ostatní stavby
Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA

Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA

Datum zahájení: 1. března 2011
Datum ukončení: 1. října 2022
Rekultivace XII. etapy Podkrušnohorské výsypky

Rekultivace XII. etapy Podkrušnohorské výsypky

Datum zahájení: 1. září 2009
Datum ukončení: 31. prosince 2019
Stránka: 1