Podzemní stavby

Výstavba tunelu Spitzenberg na dálnici A44, Německo

Investor:DEGES Deutsche Einheit Fernstrassenplanungs- und –bau GmbH
Projektant:ILF Beratende Ingenieure GmbH
Dozor:Müller + Hereth Ingenieurbüro für Tunnel- und Felsbau GmbH + BUNG Ingenieure AG + CONFIDO Ingenieure GmbH
Dodavatel:Sdružení BeMo Tunnelling GmbH a Subterra a.s.
Doba realizace:2. února 2017 - 31. prosince 2021
Výstavba tunelu Spitzenberg na dálnici A44, Německo

Předmětem zakázky je kompletní výstavba části dálnice A44 na trase Eisenach - Kassel vedené z části na násypu a z části v zářezu v délce 451m a 2 tubusů dálničního tunelu délky 599m. Obě tunelové roury jsou dvoupruhové s plochou výrubu 124m2, tloušťka ostění 40-75cm. Součástí tunelu jsou dvě propojky délky cca 10m s plochou výrubu 24,1m2 s ostěním tl. 35cm. Součástí zakázky jsou zemní práce a zajištění portálů, vystrojení tunelu (uzemnění, odvodnění, kabelové šachty a trasy, chodníky, komunikace) a zajištění stability a úprava svahů.