Probíhající stavby

Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA

Investor:Ministerstvo financí ČR
Projektant:VÚHU a.s.
Dodavatel:Metrostav a.s., Subterra a.s. a Viamont DSP a.s. jako Sdružení rekultivace ČSA MTS-SBT-VMT
Doba realizace:1. března 2011 - 1. října 2022
Sanace a rekultivace severozápadních svahů lomu ČSA

Jedná se o území o celkové sanované ploše 76,5 ha, na kterém probíhala báňská činnost v letech 1985 až 1992. Území se nachází v severních Čechách v okresech Most a Chomutov na dlouhodobě opuštěných a nezastavěných pozemcích.

Sanace a následná rekultivace území spočívá ve stavbě přitěžujících těles, které zajistí dlouhodobou stabilitu svahu. Kromě stabilizace svahů proběhne stavba záchytných a odlehčovacích koryt a následně zatravnění a zalesnění sanovaných ploch.

Projekt je rozdělen do dvou fází, první fází je technická rekultivace, jejíž předpokládaná doba plnění je do 1.10.2013. V následujících letech bude probíhat druhá fáze - biologická rekultivace, jejíž předpokládaná doba plnění je do 1.10.2022.