Probíhající stavby

Výstavba tunelu Herrschaftsbuck na dálnici A98, Německo

Investor:Regierungspräsidium Freiburg Referat
Projektant:Müller + Hereth Ingenieurbüro für Tunnel- und Felsbau GmbH
Dozor:Müller + Hereth Ingenieurbüro für Tunnel- und Felsbau GmbH
Dodavatel:Sdružení BeMo Tunnelling GmbH a Subterra a.s.
Doba realizace:1. dubna 2017 - 30. září 2019
Výstavba tunelu Herrschaftsbuck na dálnici A98, Německo

Předmětem zakázky je výstavba 2 tubusů dálničního tunelu na nově budované dálnici A98, spojující východ a západ Německa při jeho jižní hranici (trasa od Basileje k Mnichovu). Severní tunelová roura je navržena jako dvoupruhová o délce 485m s plochou výrubu 100m2, z čehož je 427m ražených metodou NRTM. Jižní tunelová roura bude třípruhová s celkovou délkou 475m a plochou výrubu 160m2, z toho bude vyraženo téměř 442m. Zbylé části jsou prováděny jako hloubené úseky. Oba tubusy jsou v polovině délky propojeny tunelovou propojkou délky 18,5m s plochou výrubu 18,1m2, která bude sloužit jako úniková cesta. Součástí zakázky jsou zemní práce, zajištění portálů a vystrojení tunelu (uzemnění, odvodnění, kabelové šachty a trasy, chodníky a komunikace).