Profil společnosti

Subterra jako součást koncernu Skupina Metrostav je multioborovou stavební společností, jejíž výrobní program zahrnuje podzemní, pozemní i dopravní stavitelství, dále pak technická zařízení budov a technologické celky v rámci velkých infrastrukturálních staveb. Tomuto základnímu rozčlenění výrobního programu odpovídá i organizační uspořádání firmy do čtyř výrobních divizí. Subterra realizuje zakázky i v dalších stavebních oborech, jako jsou např. stavby vodohospodářské či sanace starých ekologických zátěží. Působí nejen na domácím trhu, ale i v zahraničí, především na Slovensku, v Maďarsku, Německu a Švédsku. 

Na zahraničních trzích působí Subterra prostřednictvím svých organizačních složek, v Maďarsku a Švédsku byly kromě nich založeny i dceřiné společnosti; v prvém případě jde o stoprocentní majetkovou účast ve společnosti Subterra – Raab Kft., v druhém o smíšenou česko-švédskou společnost SBT Sverige AB. V české republice má Subterra kapitálové účasti ještě v dalších čtyřech právnických osobách. 

Ve výrobním programu firmy převažují infrastrukturální stavby podzemní a dopravní. Ty jsou prováděny divizemi 1 a 3 v tuzemsku i v zahraničí. Pro další dvě divize, divizi 2 – pozemní stavby a divizi 4 – TZB a technologické celky, je prioritní domácí trh.  

Ve stavební výrobě se Subterra soustavně zaměřuje na vysokou kvalifikovanost svých zaměstnanců v technických i dělnických profesích. Soustřeďuje se i na jejich přípravu pro práci v zahraničí. Svoji konkurenceschopnost podporuje používáním moderních strojů a technologií. 

Prvořadá pozornost je věnována i řídicím systémům. Vnitřní integrovaný systém řízení společnosti byl v roce 2015 komplexně revidován a je každoročně aktualizován. Stejně tak jsou pravidelně prověřovány certifikované systémy QMS, EMS, SMS, ISMS a SA8000.

Subterra se soustavně zapojuje i do projektů společenské odpovědnosti v sociální, kulturní a sportovní oblasti. Má ucelený a funkční systém nejen trestněprávní compliance, ale i compliance ve smyslu celého právního řádu ČR.