Bytové, občanské a průmyslové stavby

Regenerace panelových domů Lupáčova

Investor:Investiční a rozvojová Praha 3 a.s.
Projektant:A Plus s.r.o.
Dozor:Reinvest spol. s. r. o.
Dodavatel:„Regenerace Lupáčova – Subterra–ESB“ (Subterra a.s.– vedoucí účastník sdružení, Energie – stavební a báňská a.s.)
Doba realizace:20. dubna 2010 - 30. dubna 2012
Regenerace panelových domů Lupáčova

Výstavba střešních nástaveb, celková regenerace panelových domů (zateplení domu, výměna rozvodů, vybudování nových bytových jader), rekonstrukce nebytových prostor včetně regenerace parteru pozemku a vybudování stanice Městské policie v suterénu domu.