Bytové, občanské a průmyslové stavby

Centrum sklářského umění huť František v Sázavě – stavební úpravy a nástavba objektu hutě František č.p. 218

Investor:Nadace Josefa Viewegha Sklářská huť František
Projektant:ATPS s.r.o.
Dozor:LUCIDA s.r.o.
Dodavatel:Subterra a.s. - generální dodavatel stavby
Doba realizace:1. srpna 2012 - 30. září 2013
Centrum sklářského umění huť František v Sázavě – stavební úpravy a nástavba objektu hutě František č.p. 218

Hlavním předmětem projektu je rekonstrukce a obnova budovy sklárny a její stavební úpravy tak, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro činnost Centra sklářského umění huť František v Sázavě. Důraz byl kladen na respekt vůči historickému charakteru této industriální stavební památky, historického objektu někdejší sklářské huti František. Cílem projektu je vybudovat centrum soudobého sklářského umění, které bude poskytovat sklářským výtvarníkům z celé ČR prostory a vybavení pro přípravu uměleckých děl a které rovněž formou expozice soudobého sklářského umění poskytne výtvarníkům inspiraci i zdroj znalostí o sklářských technikách a postupech. Součástí záměru je i vybavení interiérů a stavební úpravy venkovního prostředí území patřícího k huti. Interiér bude využit pro ateliéry sklářských výtvarníků a sklářské technologie. Součástí aktivit centra sklářského umění bude instalace stálé expozice, i příležitostných expozic, soudobého sklářského umění, vybavení přednáškových a konferenční prostor a vybudování odpovídajícího sociálního i kancelářského zázemí. Projekt je v souladu s veřejným zájmem ochrany a uchovávání památkového fondu, jehož je huť součástí. Sklárna – sklářská huť František byla zapsána mezi evidované kulturní památky ČR v r. 2010.