Bytové, občanské a průmyslové stavby

Rekonstrukce vysoké pece č.1, Důl Hlubina, Vítkovice

Investor:Dolní oblast VÍTKOVICE
Projektant:ARS Vítkovice s.r.o.
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:21. února 2011 - 31. prosince 2011
Rekonstrukce vysoké pece č.1, Důl Hlubina, Vítkovice

Stavební práce vedoucí k znovu obnovení vysoké pece č. 1 v objektu Národní kulturní památky "Důl Hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických železáren" pro účely vybudování návštěvnického okruhu.