Dálkové a místní vedení

Rekonstrukce kanalizace města Znojma

Investor:STRABAG a.s.
Projektant:AQUATIS a.s.
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:17. října 2005 - 31. května 2007
Rekonstrukce kanalizace města Znojma

Subterra a.s. provedla následující práce:

V ulicích 28. října, Rooseveltova a Riegrova byla ražena štola délky 223,4m a profilu 3,12 m2 včetně vystrojení sklolaminátovým potrubím DN 1000 včetně 5 šachet a domovních kanalizačních přípojek.

V ulicích Vídeňská a Strž byla ražena štola délky 94m a profilu 3,12 m2 včetně vystrojení sklolaminátovým potrubím DN 1000 v délce včetně 79m a železobetonovým vejčitým potrubím DN 700/1050 v délce 15m včetně šachet a konstrukce Haindlova spadiště včetně odtokové štoly. 

Celková ražená hloubka spadišťové šachty byla 24,6 m a průměr 3,7m. Na spadiště navazuje odtoková štola obdélníkového profilu 2,4 x 2,3 v délce 46,3 a na ni štola profilu 3,12 m2 vystrojená sklolaminátovým potrubím DN 1200.