Dopravní stavby

Fotogalerie

dokončená stavba
2008

dokončená stavba
2008

výstavba srpen
2008

výstavba srpen
2008

výstavba červenec
2008

výstaba listopad
2007

snímky trati
2007

 

Modernizace traťového úseku Zábřeh-Červenka 2.část

Investor:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:IKP Consulting Engineers s.r.o.
Dodavatel:Sdružení Koridor Červenka - Zábřeh složené z firem Skanska ŽS a.s., Subterra a.s., Leonhard Weiss GmbH & Co.
Doba realizace:3. srpna 2005 - 30. října 2008
Modernizace traťového úseku Zábřeh-Červenka 2.část

 

Účelem modernizace bylo zvýšení traťové rychlosti na 160 km/h a zvýšení bezpečnosti železničního provozu.

Jednalo se o modernizaci dvoukolejné trati v délce 24,4km včetně čtyř železničních stanic.

Modernizace zahrnovala rekonstrukci železničního svršku, zřízení nového železničního spodku včetně odvodnění v celém úseku, rekonstrukci 19ti mostů, 5ti propustků a výstavbu nového mostu, 5ti nadjezdů a protihlukových stěn. Dále byla provedena výměna trakčního vedení, výstavba nástupišť v některých stanicích, další úpravy stanic a zastávek, rekonstrukce výpravních budov ve všech stanicích a realizace kabelovodů ve stanicích Mohelnice a Červenka.