Dopravní stavby

Ocenění

Titul Dopravní stavba roku 2009 (Kat. A)

Titul Dopravní stavba roku 2009 (Kat. A)

 

Fotogalerie

slavnostní dokončení stavby
2009

dokončená stavba
2009

slavnostní otevření
2008

výstavba červenec
2008

výstavba červenec
2008

výstavba březen
2008

 

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor

Investor:Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Praha (předpokládá se spolufinancování z fondu EU v rámci Operačního programu Doprava na léta 2007 až 2013)
Projektant:SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel:Sdružení Tábor-Doubí složené z firem: OHL ŽS, a.s., vedoucí účastník sdružení, Subterra a.s. a Viamont DSP a.s.
Doba realizace:1. prosince 2006 - 30. července 2009
 Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, 1. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor

 

Cílem modernizace bylo zvýšení maximální traťové rychlosti až na 160km/h a zkapacitnění tratě. Toho bylo dosaženo zdvojkoleněním tratě a dalšími úpravami. Celkem se jednalo o modernizaci 12km dlouhého úseku a výstavbu jedné zastávky. 

V rámci zakázky Subterra a.s. prováděla v úseku Odbočka Doubí–Planá nad Lužnicí železniční svršek a spodek pro obě koleje, úpravy a přeložky sdělovacích a elektrorozvodných sítí, vodovodů, kanalizace, plynovodů, parovodů a produktovodů. Dále prováděla úpravy zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení. Kromě toho zajišťovala opravy případně výstavbu pozemních objektů, mostů, komunikací a protihlukových stěn (6137m).