Dopravní stavby

Videogalerie

Slavnostní zahájení stavby

 

Fotogalerie

Rekonstrukce Jablunkovského tunelu
2012

výstavba prosinec
2010

výstavba únor - březen
2010

výstavba listopad - úsek tratě Jablunkov–Návsí–Bystřice nad Olší
2009

výstavba říjen
2009

přibírka jádra

výstavba červen - září
2009

výstavba srpen
2009

výstavba srpen
2009

výstavba červenec
2009

výstavba červen-prorážka
2009

oslava v Mostech u Jablunkova
2009

výstavba 2008
2009

letecké snímky
2008

výstavba duben
2008

výstavba březen
2008

výstavba březen
2008

výstavba únor
2008

slavnostní zahájení stavby
2007

snímky před zahájením stavby
2007

 

Optimalizace trati st. hr. SR–Mosty u Jablunkova–Bystřice nad Olší

Investor:Správa železniční dopavní cesty, s.o., České dráhy, a.s.
Projektant:SDRUŽENÍ MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., SUDOP PRAHA a.s
Dodavatel:Sdružení SRB, zastoupené společnostmi Subterra a.s. (vedoucí účastník sdružení), OHL ŽS, a.s. a TCHAS, spol. s r.o.
Doba realizace:26. října 2007 - 31. srpna 2013
Optimalizace trati st. hr. SR–Mosty u Jablunkova–Bystřice nad Olší

Umístění: 3. tranzitní železniční koridor Bohumín – Čadca

Účelem optimalizace bylo zvýšení maximální traťové rychlosti až na 160km/h, byly změněny směrové a výškové poměry trati. Celkem se jednalo se o modernizaci 19,3km dlouhého úseku včetně tří železničních stanic a tří zastávek. 

Optimalizace zahrnovala výměnu železničního svršku a lokální stabilizaci železničního spodku, rekonstrukci nástupišť včetně výstavby mimoúrovňových přístupů na ostrovní nástupiště, rekonstrukce 23 mostů a 33 propustků. Také došlo k rekonstrukci tunelu, kdy byly jednokolejné tunelové roury přestavěny na jeden dvoukolejný tunel a únikovou štolu. V celém úseku bylo vybudováno nové trakční a kabelové vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení.