Dopravní stavby

Fotogalerie

dokončená stavba
2009

výstavba říjen
2009

výstavba květen
2009

 

Protihluková stěna dálnice D1, km 145,530-146,900

Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant:GRADE spol. s r.o.
Dodavatel:"Sdružení PHS Velké Meziříčí, FIRESTA-SUBTERRA"
Doba realizace:30. dubna 2009 - 30. listopadu 2009
Protihluková stěna dálnice D1, km 145,530-146,900

 

Umístění:  dálnice D1 v km 145,53-146,90 vpravo, Velké Meziříčí, kraj Vysočina

Předmětem této zakázky byla výstavba protihlukové stěny na dálnici D1 v celkové délce 1,4km (včetně mostu) a výšce 3,5 až 4 m. Nosnou konstrukci tvoří železobetonové sloupy, mezi které byly zasouvány betonové panely zpravidla o délce polí 6 m. Na mostě jsou panely vsazené do ocelových sloupků. Součástí prací bylo i provedení odvodnění stěny, zřízení dopravního značení a výsadbu dřevin a zatravnění ploch na jižním svahu zemního tělesa dálnice.