Dopravní stavby

Fotogalerie

ROBEL v akci na stavbě Optimalizace trati Zbiroh-Rokycany - duben 2012
2012

výstavba duben - pohledy z prací na PHS v Holoubkově
2010

výstavba březen - pohledy z prací na PHS v Holoubkově
2010

výstavba prosinec
2009

výstavba listopad
2009

výstvba říjen
2009

výstavba červen
2009

 

Optimalizace trati Zbiroh–Rokycany

Investor:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:SUDOP Praha a.s.
Dodavatel:„Sdružení SKANSKA-SSŽ-SUBTERRA“ složené z firem Skanska DS a.s. (vedoucí účastník), Stavby silnic a železnic, a.s.(EUROVIA CS, a.s.) a Subterra a.s. (účastníci)
Doba realizace:23. června 2009 - 31. května 2013
Optimalizace trati Zbiroh–Rokycany

Umístění: III. tranzitní železniční koridor Praha – Plzeň, trať Praha Smíchov – Rokycany

Stavba řeší optimalizaci stávající trati v úseku Zbiroh (vč.) - Rokycany (vč.). Řešená část má délku cca 21,2 km a zahrnuje 4 železniční stanice.

Optimalizace spočívá především v úpravě směrových a sklonových poměrů k dosažení maximální traťové rychlosti až na 160km/h, výměně železničního svršku a sanaci železničního spodku. Dále zahrnuje modernizaci sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, úpravy elektrizace traťového úseku střídavou trakční soustavou 25 kV a další práce.