Dopravní stavby

Ocenění

Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko

Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko

 

Fotogalerie

Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda
2015

 

Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda

Investor:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dodavatel:Společnost SBT+OHL+AŽD Klatovy, vedoucím společníkem je S u b t e r r a a.s. a společníci jsou OHL ŽS, a.s a AŽD Praha s.r.o.
Doba realizace:2. července 2014 - 2. října 2016
Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda

Cílem rekonstrukce trati Klatovy – Železná Ruda bylo umožnění dopravy na tomto úseku dle připravovaného konceptu dopravy MD ČR po roce 2016 (po dokončení stavby Modernizace trati Rokycany – Plzeň). Stavební úpravy 49,181 km dlouhého úseku trati zahnovaly rekonstrukce železničního svršku a spodku, výstavbu nových nástupišť a rekonstrukce nebo úpravu osvětlení ve stanicích. Ve všech železničních stanicích (kromě ŽST Klatovy) a na dotčených traťových úsecích bylo vybudováno nové zabezpečovací zařízení III. kategorie a moderní sdělovací zařízení. Trať v úseku Zastávka Dešenice – Železná Ruda-Alžbětín leží v Chráněné krajinné oblasti Šumava.