Dopravní stavby

Fotogalerie

Zahradnický tunel - leden 2013
2013

Tomický tunel - leden 2013
2013

Tomický tunel II - leden 2013
2013

Výstavba Zahradnického tunelu v rámci stavby Modernizace trati Votice-Benešov u Prahy - říjen 2012
2012

Výstavba Zahradnického tunelu v rámci stavby Modernizace trati Votice-Benešov u Prahy - březen 2012
2012

Modernizace trati Votice-Benešov u Prahy - Olbramovický tunel
2011

Slavnostní uvedení do provozu části tunelové přeložky trati mezi železničními stanicemi Votice a Olbramovice v rámci stavby „Modernizace trati Votice – Benešov u Prahy“
2011

Slavnostní posvěcení a uložení sošky svaté Barbory do portálu tunelu Tomický II
2011

Slavnostní posvěcení a uložení sošky svaté Barbory do portálu tunelu Tomický I
2010

Slavnostní prorážka Zahradnického tunelu
2010

výstavba leden
2010

slavnostní zahájení
2009

výstavba říjen
2009

 

Modernizace trati Votice–Benešov u Prahy

Investor:Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Projektant:SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel:firmy EUROVIA CS, a.s. (vedoucí účastník), Subterra a.s. a Viamont DSP a.s. jako „Sdružení VoBen“
Doba realizace:1. května 2009 - 31. května 2013
Modernizace trati Votice–Benešov u Prahy

Účelem modernizace zvýšení maximální traťové rychlosti až na 160km/h a zkapacitnění dopravy. Toto bude dosaženo zdvojkolejněním celého úseku spolu s napřímením tratě v úseku před stanicí Votice po stanici Benešov u Prahy. Jedná se o cca 18,3 km dlouhý úsek.
Společnost Subterra realizuje v rámci této modernizace stavbu čtyř tunelů - jedná se o tunely Olbramovický, Zahradnický, Tomický I a Tomický II.
 
Tunel Olbramovický 
Celková délka 480m (ražená část 360m) s hloubenými úseky u portálů (120m).
 
Tunel Zahradnický
Délka 1044m (ražená část 936m) s hloubenými úseky u portálů (108m).
 
Tunely Tomický I a II
Délka tunelu Tomický I činí 324m (ražená část 216m) s hloubenými úseky u portálů (108m). Délka tunelu Tomický II tunelu je 252m (ražená část 204m) s hloubenými úseky u portálů (48m).
 
Stavba byla oceněna titulem Česká dopravní stavba roku 2013.