Metro

Fotogalerie

Výstavba stanice metra Veleslavín, duben 2015
2015

Výstavba stanice metra Veleslavín, březen 2013
2013

Výstavba stanice metra Veleslavín, únor 2013
2013

Den otevřených dveří na stavbě prodloužené trasy metra V.A
2013

Výstavba stanice metra Veleslavín, prosinec 2012
2012

Výstavba stanice metra Veleslavín, listopad 2012
2012

Výstavba stanice metra Veleslavín, říjen 2012
2012

Výstavba stanice metra Veleslavín, září 2012
2012

Výstavba stanice metra Veleslavín, srpen 2012
2012

Výstavba stanice metra Velelslavín, leden 2012
2012

Výstavba stanice metra Veleslavín po prorážce razícího štítu TBM Adéla
2012

Předák jedné ze dvou našich osádek razícího štítu Adéla Jiří Motyčák ve velíně TBM

Slavnostní posvěcení a uložení sošky svaté Barbory v rámci zahájení ražeb stanice metra Veleslavín na trase V.A
2011

 

Metro, linka A - výstavba stanice Nádraží Veleslavín

Investor:Hlavní město Praha
Projektant:Metroprojekt Praha a.s.
Dozor:Inženýring dopravních staveb a.s.
Dodavatel:sdružení Metrostav a.s., Hochtief CZ a.s., subdodavatel Subterra a.s.
Doba realizace:15. července 2010 - 31. března 2015
Metro, linka A - výstavba stanice Nádraží Veleslavín

Jedná se o prodloužení trasy A metra v Praze ze stanice Dejvická od stanice Motol. Na této trase byly budovány čtyři nové stanice. Subterra a.s. dodala „na klíč“ trojlodní stanici Nádraží Veleslavín. Ražba trojlodní staniční části o celkové délce 100 m byla realizovaná formou postupného budování dílčích výrubů modifikovanou metodou NRTM. Následně byla provedena definitivní obezdívky celé ražené staniční části.