Ostatní inženýrské a ostatní stavby

Rekultivace výsypky Silvestr II.A, na území spol. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Investor:Česká republika – Ministerstvo financí
Projektant:Zahradní a parková spol. s r.o.
Dodavatel:Sdružení Silvestr složené z firem: Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (vedoucí účastník sdružení), Subterra a.s., SSŽ a.s.
Doba realizace:1. prosince 2006 - 31. prosince 2008
Rekultivace výsypky Silvestr II.A, na území spol. Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s.

Cílem rekultivace výsypky Silvestr II.A je zahlazení území zdevastovaného těžební činností na Sokolovsku.

Hlavním předmětem projektu jsou zemědělské, lesnické a ostatní rekultivace na celkové výměře 96,66 ha, výkopové a zemní práce v objemu 312 980 m3, výstavba chodníků a jiných zpevněných povrchů v délce 9 947 m a hloubení příkopů v délce 2 031 m.

Projekt mimo jiné navrhuje zřízení lesoparku se sítí pěších tras a cyklostezek ve střední části výsypky. Předpokládá se vytvoření podmínek pro vybudování celé řady sportovišť včetně golfového hřiště. Významným přínosem bude zvýšení atraktivity Sokolovska v oblasti turistiky a cestovního ruchu.

Umístění: Lokalita výsypky Silvestr na území společnosti Sokolovská uhelná a.s., mezi obcemi Dolní Rychnov a Březová, okres Sokolov