Ostatní inženýrské a ostatní stavby

Systém pro provozní informace II

Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Projektant:Metroprojekt a.s.
Dodavatel:Kapsch TrafficCom Construction & Realization spol. s r.o., subdodavatel S u b t e r r a a.s.
Doba realizace:2. listopadu 2009 - 30. června 2010
Systém pro provozní informace II

Předmětem zakázky byla kompletní dodávka systému pro provozní informace na dálnici D1, D2 a D5 (celkem 30 ks informačních portálů) a veškeré práce a služby s tím spojené.