Podzemní stavby

Ocenění

Cena ABF

Cena ABF

 

Fotogalerie

povrch po dokončení kolektoru
2008

dokončení kolektoru
2008

snímky ze slavnostního zprovoznění kolektoru
2007

snímky hotové stavby
2007

 

Kolektor Centrum I.A, etapa 0004, Vodičkova

Investor:Hlavní město Praha, odbor městského investora
Projektant:Pragoprojekt, a.s.
Dodavatel:Sdružení Kolektor Vodičkova, Subterra a.s. – vedoucí partner sdružení & Metrostav a.s.
Doba realizace:1. prosince 2003 - 1. prosince 2007
Kolektor Centrum I.A, etapa 0004, Vodičkova

Umístění: Praha 1, Praha 2

Kolektor je veden v hloubce cca 10 – 12 metrů pod povrchem. Tato hlavní trasa je dlouhá 794 metrů. Z hlavní trasy vybíhají odbočné větve. K tomu bylo vyraženo ještě 70 přípojek pro napojení 57 objektů na trase. Celková délka ražeb včetně odbočných větví je 1358 metrů. Kolektor prochází složitým úsekem pod Václavským náměstím a je veden nad trasou metra A v jeho ochranném pásmu.