Podzemní stavby

Fotogalerie

výstavba říjen
2009

montáž ocelových konstrukcí

výstavba květen
2009

 

Kolektor Václavské náměstí - trasa B

Investor:Hlavní město Praha, odbor městského investora
Projektant:INGUTIS, spol. s r.o.
Dodavatel:Sdružení dodavatelů Subterra a.s. a Energie - stavební a báňská a.s.
Doba realizace:1. listopadu 2007 - 1. srpna 2009
Kolektor Václavské náměstí - trasa B

 

Subterra a.s. provedla výstavbu nového kolektoru na levé straně Václavského náměstí (při pohledu směrem na Národní muzeum) včetně propojení na trasu A, C a stávající kolektory (Vodičkova a Příkopy). Celková délka kolektoru (s odbočnými větvemi) je 266,5 m. Hloubka nivelety nového kolektoru je cca 12 m pod terénem.