Podzemní stavby

Ocenění

Cena ČKAIT za nejlepší inženýrskou stavbu roku 2013

Cena ČKAIT za nejlepší inženýrskou stavbu roku 2013

Titul Stavba Jihomoravského kraje 2012

Titul Stavba Jihomoravského kraje 2012

Titul Česká dopravní stavba roku 2012

Titul Česká dopravní stavba roku 2012

 

Fotogalerie

Slavnostní zprovoznění Královopoloského tunelu v Brně
2012

výstavba prosinec
2010

výstavba listopad
2010

výstavba říjen
2010

výstavba červen
2010

slavnostní prorážka tunelu Dobrovského
2010

výstavba březen
2010

průběh stavby
2009

výstavba říjen
2009

Den otevřených dveří
2009

výstavba září
2009

výstavba srpen
2009

Bourání horních žeber výztuže v kalotě

výstavba srpen
2009

Bourání horních žeber výztuže v kalotě

výstavba květen
2009

staví Firesta

výstavba září
2008

výstavba březen
2008

slavnostní zahájení ražby
2008

Pohled na portály budoucích tunelů

 

Královopolské tunely - Silnice I/42 Brno, VMO, Dobrovského B

Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR, Financování je zajištěno ze Státního fondu dopravní infrastruktury společně se statutárním městem Brnem
Projektant:Inženýrské sdružení VMO Dobrovského, Amberg Engineering Brno a.s., PK Ossendorf s.r.o., Dosing - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o., Eltodo Dopravní systémy s.r.o.
Dozor:Brněnské komunikace a.s.
Dodavatel:Sdružení VMO Dobrovského B složené z firem OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.
Doba realizace:18. května 2006 - 31. srpna 2012
Královopolské tunely - Silnice I/42 Brno, VMO, Dobrovského B

Projekt zahrnuje dva paralelní dvoupruhové tunely dlouhé cca 1,25 km a dvě mimoúrovňové křižovatky (MÚK).

Tunely jsou pojmenovány Dobrovského I a II, nebo-li Královopolské tunely. Jejich výstavba odlehčí dopravu ve dvou městských částech Brna. Tunel Dobrovského I i II jsou z velké části ražené. Na ražené části navazují hloubené části budované v zapažených jamách. V lokalitě je velmi složitá geologie.

Nová MÚK ulic Žabovřeská a Hradecká bude třípatrová. Ve spodní úrovni vede Velký městský okruh (VMO) do tunelů, uprostřed bude okružní křižovatka pro místní dopravu. Třetí patro MÚK bude určeno pro tranzitní dopravu ve směru západ - sever (Svitavy) a jih - sever (z města). 

MÚK Hradecká/Královopolská byla navržena jako dvouúrovňová. Ve spodní části, tři metry pod současným terénem bude světelně řízená křižovatka pro místní dopravu. Šest metrů nad ní bude na mostech vedena tranzitní doprava ve směru na Svitavy. 

Stavba byla oceněna titulem Stavba roku 2013.