Podzemní stavby

Rekonstrukce železničního tunelu Alter Kaiser-Wilhelm

Investor:DB-Netz AG
Projektant:DB ProjektBau GmbH
Dozor:ILF Beratende Ingenieure ZT GmbH, Senger Consult GmbH
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:1. dubna 2014 - 28. února 2018
Rekonstrukce železničního tunelu Alter Kaiser-Wilhelm

Předmětem projektu je přestavba historického dvoukolejného tunelu Alter Kaiser-Wilhelm na jednokolejný, který splní současné požadavky na technický stav a bezpečnost provozu. Tunel délky 4 205 metrů byl dokončen roku 1879.  Nachází se ve spolkové zemi Porýní-Falc mezi městy Cochem a Edinger-Eller, do roku 1988 byl nejdelším železničním tunelem skrze přírodní překážku v Německu.

Před zahájením vlastní rekonstrukce provede Subterra odstranění stávajícího vystrojení tunelu: kolejí, pražců, štěrku a technologického vybavení.

Nejnáročnější částí je profilace stávající obezdívky a ražba protiklenby. V rámci přestavby bude tunel prohlouben o přibližně 1,3 metru a bude dokončena ražba osmi propojek do nového paralelně vybudovaného tunelu. Součástí prací bude také zhotovení definitivní obezdívky z vodonepropustného betonu.

Náročnost stavby spočívá především v komplikované logistice uvnitř tunelu nutné pro splnění plánovaných postupů profilace, ražeb dna a betonáže.