Podzemní stavby

Výstavba kolektoru Hlávkův most, Praha

Investor:Hlavní město Praha
Projektant:INGUTIS, spol. s r. o.
Dozor:ZAVOS s.r.o.
Dodavatel:Sdružení Subterra a.s. a HOCHTIEF CZ a. s.
Doba realizace:15. září 2016 - 6. prosince 2018
Výstavba kolektoru Hlávkův most, Praha

Cílem výstavby kolektoru Hlávkův most je vytvořit sdruženou podzemní trasu pro inženýrské sítě, které nyní vedou tělesem Hlávkova mostu. Po jejich přeložení do podzemí pak bude možno přistoupit k rekonstrukci mostu samotného.

Jedná se o kolektor II. kategorie délky 418m ražený mezi pravým a levým břehem Vltavy s propojením na stávající kolektory RNLS (Rekonstrukce nábřeží Ludvíka Svobody) a SPHM (Severní předmostí Hlávkova mostu). Ražba probíhala s použitím trhacích prací a mechanického rozpojování. Součástí projektu jsou 2 ražené technické komory délky 18,87m a 10,84m, 4 šachty hloubky 29-37m s kruhovým profilem do 8m a hloubená odbočná větev na Štvanickém ostrově délky 99,6m. Definitivní ostění kolektoru je navrženo z vodostavebního betonu s izolací proti vodě. Předmětem plnění jsou rovněž dvě kabelové komory, hloubený kabelovod, šplhavý výtah, technologické vybavení pro provoz kolektoru a ocelové konstrukce.