Podzemní stavby

Fotogalerie

Kontrolní den s primátorem na stavbě Cyklostezka procházející Vítkovským tunelem
2010

 

Cyklostezka č. 2950107 (trasa A 25) v tunelu pod Vítkovem, Praha

Investor:SŽDC s.o. a TSK hlavního města Prahy
Projektant:SUDOP Praha a.s.
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:1. ledna 2010 - 30. dubna 2010
Cyklostezka  č. 2950107 (trasa A 25) v tunelu pod Vítkovem, Praha

Jedná se o provedení sanace původního žižkovského železničního tunelu. Sanace spočívala v odstranění nánosů z klenby, v zabránění průniku podzemních vod, obnovu odvodňovacích systémů, v sanaci poškozených částí klenby a provedení povrchových úprav. Dále byla vybudována komunikace cyklostezky v tunelu a osvětlení vč. připojení.