Technická zařízení budov

Fakulta architektury ČVUT, Praha

Investor:Sdružení Metrostav – VCES, Nová budova Dejvice
Projektant:VPÚ DECO Praha a.s.
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:19. listopadu 2009 - 15. října 2010
Fakulta architektury ČVUT, Praha

Subterra a.s. zajišťovala dodávku a montáž  chlazení, vytápění, vzduchotechniky a parovodní přípojky. 
 
V projektu je v maximální možné míře využito přirozeného větrání okny. V těchto místnostech se předpokládá noční chlazení venkovním vzduchem díky dálkově ovládaným oknům a potrubí vedoucím do atrií, které budou v noci mechanicky otevřeny. Nuceně budou větrány pouze prostory, které nemají možnost přirozeného větrání. Zdrojem tepla bude vlastní výměníková stanice.