Technická zařízení budov

Výstavba tunelů na dálnici D8 Prackovice, Radejčín - technologické vybavení

Investor:Metrostav a.s.
Projektant:PRAGOPROJEKT, a.s.
Dozor:INFRAM CZ, a.s.
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:1. prosince 2014 - 30. prosince 2016
Výstavba tunelů na dálnici D8 Prackovice, Radejčín - technologické vybavení

Stavba dálničního úseku 0805 – Lovosice – Řehlovice byla posledním úsekem nedokončené dálnice D8 na českém území. Součástí stavby byly dva dálniční tunely a most přes chráněnou krajinnou oblast Uhelná strouha.

Kompletní technologické vybavení obou tunelů, včetně zmiňovaného mostu realizovala Subterra. Technologické vybavení tunelů představují zejména silnoproudé rozvody a osvětlení, včetně náhradních zdrojů elektrické energie, trafostanic a vysokonapěťových rozvodů, vzduchotechnika, požárně bezpečnostní zařízení a zařízení pro řízení dopravy včetně kamerových systémů.

Automatizované řízení dopravy a technologie zajišťují unikátní řídicí systémy tunelů. Dálkový dohled je prováděn dispečerským pracovištěm v Řehlovicích.