Technická zařízení budov

Galerie Harfa – silnoproudé elektroinstalace

Investor:Sdružení Harfa (Metrostav a.s. a PORR (Česko) a.s.)
Projektant:Helika a.s.
Dodavatel:Subterra a.s., divize 4
Doba realizace:1. listopadu 2000 - 30. listopadu 2010
Galerie Harfa – silnoproudé elektroinstalace

Objekt Galerie Harfa je víceúčelové zábavní centrum. Ve třech nadzemních podlažích jsou umístěny obchody, gastroprovozy a sportovně-relaxačních zařízení. Dvě podzemní podlaží jsou převážně určena k parkování vozidel.
V samostatném bloku vystupuje dvojice administrativních budov. 
Subterra a.s. na tuto stavbu dodala kompletní silnoproudé elektroinstalace. Součástí dodávky je například instalace 22 000 m kabelových tras, 323 000 m kabelů, 13 700 m topných kabelů, 10 000 ks svítidel, 92 ks NN rozvaděčů.