Technická zařízení budov

Metro V.A - stanice Nádraží Veleslavín - technologická část

Investor:Skanska a.s.
Projektant:METROPROJEKT Praha a.s.
Dozor:Inženýring dopravních staveb, a.s.
Dodavatel:Subterra a.s.
Doba realizace:1. srpna 2013 - 28. února 2015
Metro V.A - stanice Nádraží Veleslavín - technologická část

Ve stanici Nádraží Veleslavín prováděla Subterra instalaci rozvaděče nízkého napětí (NN) v hlavní rozvodně a rozvody přívodních kabelů do všech podružných rozvaděčů, včetně kabelových nosných konstrukcí. Problémem byl nedostatek prostoru pro umístění těchto kabelových vedení. Důležitá byla i koordinace kolizí s ostatními technologiemi a konstrukcemi stavby. Dále Subterra prováděla vybavení a elektroinstalace čerpacích stanic průsakových vod ve všech čtyřech budovaných stanicích, vzduchotechniku jak ve staničních, tak v technologických částech metra a datové sítě.