Vodohospodářské stavby
Odkanalizování okrajových částí města Orlová

Odkanalizování okrajových částí města Orlová

Datum zahájení: 1. března 2012
Datum ukončení: 1. srpna 2014
Kompletní rekonstrukce čistírny odpadních vod obce Šestajovice

Kompletní rekonstrukce čistírny odpadních vod obce Šestajovice

Datum zahájení: 2. května 2011
Datum ukončení: 28. září 2012
Rekonstrukce a zvýšení kapacity ČOV Klánovice

Rekonstrukce a zvýšení kapacity ČOV Klánovice

Datum zahájení: 12. dubna 2010
Datum ukončení: 16. září 2011
Výstavba protipovodňových opatření, etapa 0006, Zbraslav - Radotín, část 13 Zbraslav – sever

Výstavba protipovodňových opatření, etapa 0006, Zbraslav - Radotín, část 13 Zbraslav – sever

Datum zahájení: 1. září 2008
Datum ukončení: 31. března 2010
Oprava plavebních zařízení na VD Orlík

Oprava plavebních zařízení na VD Orlík

Datum zahájení: 1. září 2004
Datum ukončení: 30. září 2005
Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy

Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy

Datum zahájení: 1. ledna 2004
Datum ukončení: 1. ledna 2005
Vodní elektrárna Spálov na Jizeře

Vodní elektrárna Spálov na Jizeře

Datum zahájení: 1. prosince 1998
Datum ukončení: 1. června 1999
Vodovodní přivaděč Želivka

Vodovodní přivaděč Želivka

Datum zahájení: 1. června 1970
Datum ukončení: 1. července 1972
Stránka: 1