Vodohospodářské stavby

Fotogalerie

výstavba červen
2009

výstavba březen
2009

 

Výstavba protipovodňových opatření, etapa 0006, Zbraslav - Radotín, část 13 Zbraslav – sever

Investor:HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Projektant:Pöyry Environment a.s.
Dodavatel:Zakládání staveb, a.s., ELTODO EG, a.s., Jaroslav Pešička - GARPEN
Doba realizace:1. září 2008 - 31. března 2010
Výstavba protipovodňových opatření, etapa 0006, Zbraslav - Radotín, část 13 Zbraslav – sever

Předmětem stavebních prací byla výstavba protipovodňové stěny a přeložek inženýrských sítí vyvolaných touto stavbou. Protipovodňová stěna je řešena jako železobetonová prefabrikovaná v kombinaci s jílocementovou stěnou (v podzemní části), v místech prostupu inženýrských sítí je stěna řešena jako železobetonová monolitická.