Referenční stavby

Optimalizace trati Beroun – Králův Dvůr

Investor:Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Projektant:Metroprojekt Praha a.s.
Dozor:Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Dodavatel:"Společnost Beroun“ – Eurovia CS a.s. (správce), OHL ŽS a.s., GJW Praha spol. s.r.o., Subterra a.s.
Doba realizace:7. listopadu 2016 - 7. října 2019
Optimalizace trati Beroun – Králův Dvůr

Předmětná stavba je součástí  III. tranzitního železničního koridoru Praha – Plzeň – Cheb, který je součást mezinárodní železniční magistrály C40 dle dohody AGC v trase Lvov – Čop – Čierná nad Tisou – Žilina – Ostrava – Olomouc – Praha – Plzeň – Cheb – Frankfurt a. M. – Forbach – Paříž – Le Havre.

Optimalizace trati spočívá ve zvýšení traťové rychlosti do 160 km/h a v modernizaci zabezpečovacího zařízení. Současně musí optimalizace umožnit průjezd vozidel s naklápěcí technikou. Začátek úprav je u výměnového styku výhybky č. 1. železniční stanice Beroun v km 37,565, konec za zastávkou Králův Dvůr ve směru Zdice v km 42,700. Souhrnná délka stavby je cca 5,135 km.  Stavba řeší rekonstrukci železničního spodku a svršku, úpravu nástupišť včetně bezbariérového přístupu pro cestující, přejezdů, mostů, podchodů a propustků, modernizaci zabezpečovacího zařízení s dálkovým ovládáním stanic z vybraného uzlu Beroun s možností budoucího připojení na CDP Praha, výstavbu odpovídajícího sdělovacího a informačního zařízení, pokládku traťového metalického a optického kabelu, místní kabelizaci stanic, rekonstrukci trakčního vedení včetně DŘT, elektronickou ochranu technologických objektů a technologií, kamerový systém pro zajištění bezpečnosti cestujících a protihluková opatření.