Zaměstnanecké programy

Z našich zaměstnaneckých programů

Hlavním cílem Subterra a.s. v personální oblasti je vytvářet podmínky pro zvyšování výkonnosti stále kvalifikovanějších zaměstnanců. Pro splnění tohoto záměru podporuje naše společnost vzdělané a flexibilní spolupracovníky, kteří se, za určitých předpokladů a výsledků práce, mohou stát v relativně krátkém čase součástí vysoce výkonných a úspěšných pracovních týmů.

Program práce se studenty vysokých škol:

  • Spolupráce s vysokými školami (např. České vysoké učení technické v Praze, Vysoká škola báňská - Technická univerzita v Ostravě)


Program práce s absolventy:

  • V případě úspěšně absolvované praxe v době studia, přednost nabídky zaměstnání s možností účasti na velkých a prestižních projektech.
  • Individuální program řízené pracovní adaptace pod vedením odborného garanta.
  • Odborný kvalifikační rozvoj, možnost zařazení do Programu osobního kvalifikačního rozvoje.
  • V závislosti na dosahovaných výsledcích a prokázaných schopnostech možnost dynamického kariérového růstu.